Kategori: Utbildning

  • Billig intensivkurs körkort

    Billig intensivkurs körkort

    Med en intensivkurs för körkort kan du snabbt ta körkort. Pris och utbud på intensivkurser varierar mycket så du kan spara stora pengar på att välja rätt intensivkurs. Det finns intensivkurser med olika många körlektioner, normalt brukar det ingå mellan 10 och 25 körlektioner i en intensivkurs för körkort. Tänk på att längden på en […]